1 000 000 лева за ремонти на улици

100000 лева за община Тетевен

05.12.2017 Ловеч24

С постановление № 260 от 24 ноември 2017 година Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. в общ размер 70 035 304 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на голям брой общини. От тях в Община Тетевен ще постъпят 1 000 000 лв. за ремонт на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в града и населените места в Общината.

„Изключително важна помощ от страна на правителството към Община Тетевен – навременна и жизнено необходима както с оглед трагичното състояние на пътната и улична мрежа, така и с оглед затрудненото ни финансово състояние“, каза кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева и подчерта, че подобни целеви средства се отпускат за пръв път на Община Тетевен.

„Инфраструктурата, особено пътната и уличната мрежа в общината е много амортизирана, не е поддържана години наред и се нуждае от спешен ремонт. Убедена съм, че тези средства, които ще бъдат включени в инвестиционната програма за 2018г., ще допринесат за значителното подобряване на улиците и пътищата в Общината“, допълни още кметът. Д-р Бояджиева изрази благодарност към правителството, министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, за оказаната подкрепа.

29.01.2018 Ловеч24

Инвестиционната програма на община Тетевен за 2018 година е в размер на 3 119 386 лв., като се забелязва, че са отделени значително повече средства за всяко населено място в сравнение с предходни бюджети. Един от приоритети на общинското ръководство е изграждане и основен ремонт на общинските пътища и улици в гр.Тетевен и населените места, в който общината през настоящата година влага ресурс в размер на 1 324 700 лв. 55% от тези средства са за гр.Тетевен, от които 53 000 лв. са за кв. Полатен. За населените места в общината са разпределени останалите 45%.

08.03.2018 Ловеч24

Относно инфраструктурните подобрения, д-р Бояджиева каза, че през 2017 г. на територията на Община Тетевен, изпълненият основен и текущ ремонт на общинска пътна и улична мрежа, e върху площ от 10 261 кв.м. и е на стойност 318 500,00 лева.

„През годината са извършени редица основни и текущи ремонти свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината като: Основен ремонт на улична мрежа в гр. Тетевен и населените места в общината, текущ ремонт на канализация, основен ремонт на водосток и отводнителен канал ул. Бели Вит – III-358, основен ремонт на тротоарни настилки и каменни стъпала ул. „Васил Левски“, основен ремонт на осветителна инсталация на кооперативния пазар в града, текущ ремонт на детски площадки, текущ ремонт на екопътеки, текущ ремонт на пешеходен мост в м. „Клиндьово“ #8211; Козница и др.“, каза още градоначалникът…

…Останалите три проектни предложения, с които Общината е кандидатствала, са по Програма за развитие на селските райони и са в процес на оценка. Това са:

  • Рехабилитация на участък от общински път LOV 1116 Тетевен, кв. Полатен – III-358 – Голям Извор до кръстовището с път #8211; /I-3/ „Ябланица – Джурово”, община Тетевен“;
  • Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен, ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен, ул. „Здравец” – гр. Тетевен, ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен и ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“;
  • Ремонт на СУ „Георги Бенковски“- гр. Тетевен;

Очаква се тяхното одобрение и подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ през 2018 г.

Източник: lovech24.com

Предупреждение от Google за възможен вирус на lovech24.com:lovech24 вирус?


Коментар от glojene.com admin:

В цитираните тук новини и подробни отчети и планове на общината от три различни дати, името „Гложене“ не се споменава нито веднъж. От Рибарица до Глогово и до кръстовището с пътя „Ябланица – Джурово” все едно нас ни няма.

Гложенски гробища

Сподели с:


Вашият коментар