Горски по Нигерийски!

Горски по Нигерийски

От звероукротители – стилни горски рейнджъри

Hausa charmer - ranger

ANIMAL CHARMERS TURNED STYLISH FOREST RANGERS
This is the story of 3 Hausa herbal men and animal charmers from the Northern State of Katsina in Nigeria, turned stylish protectors of the forest. The wild animals they once domesticated and used as domestic pets (a tradition passes down from their ancestors) are now expert trackers. Now both man and beast roam the forests at night seeking out illegal firewood harvesters while protecting indigenous flora.
Little is know about them till now…..
Hausa charmer - ranger

 

 ЗВЕРОУКРОТИТЕЛИ ПРЕВЪРНАЛИ СЕ В ГОРСКИ РЕЙНДЖЪРИ СЪС СТИЛ (директен превод)
Това е историята на Хауски билкари и звероукротители от сверния щат Katsina в Нигерия, превърнали се в стилни защитници на гората. Дивите животни, които те някога опитомили и ползвали за домашни любимци (традиция предавана през поколенията), сега са експертни следотърсачи. Сега човек и звяр заедно бродят горите нощем, търсейки нелегални дървари докато пазят местната флора.
Малко се знае за тях досега…

 

Hausa charmer - ranger

NO TOUCH AM – Blinky Bill x Nneka from Andrew Mageto on Vimeo.




 

Props + Styling  / Kevo Abbra
Photography Assistant / Andrew Mageto
Project Curator / Azu Nwagbogu
Translator + Assistant / Amos Ibrahim
Hyena Men coordinator / Tochukwu Sofuluibe
Motion + Animation / Vince Fraser
Music / Boddhi Satva
Project Partner / African Artists Foundation
Location / Lagos, Nigeria

Сподели с:


Вашият коментар